نوع خبر 
 
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، برگزیده تندیس مسئولیت پذیری و پاسخگویی در جشنواره مولفه های موثر بر سلامت.
سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، برگزیده تندیس مسئولیت پذیری و پاسخگویی در جشنواره مولفه های موثر بر سلامت.
چهارشنبه 11 اسفند 1395
 گردهمایی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی پزشکی و زیست محیطی
یکشنبه 1 اسفند 1395
 حضور سازمان زمین شناسی در نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران
سه شنبه 12 بهمن 1395
 انتخاب ایمیدرو به عنوان سازمان قابل تقدیر در «ایمنی، بهداشت و محیط زیست»
یکشنبه 21 آذر 1395
 همکاری سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوردر اجرای معاهده زیست محیطی پاریس
شنبه 20 آذر 1395
 تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست
معرفی مکانیسم مالی حمایتی توافق نامه پاریس مرتبط با تغییر آب و هوا و بررسی چگونگی فرایند سازی آن جهت بهرهمندی پروژه های صنعتی و معدنی
چهارشنبه 17 آذر 1395
 دوره های آموزشی واکنش در شرایط اضطراریERP
برگزاری دوره های آموزشی واکنش در شرایط اضطراری(ERP )
چهارشنبه 17 آذر 1395
1 2
 نتایج 1 - 5 از تعداد 10  خبر 
Copyright 2010 GSI