سی هفتمین گردهمایی علوم زمین  با نگرشی ویژه بر جامعه ایمن و زمین پاک

برگزارکننده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمان برگزاری:  2 اردیبهشت 1397

 

محورهای همایش :
 
نقش زمین ‏شناسی در محیط زیست پاک و جامعه ایمن......
 

 

اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی

با استعانت از درگاه پروردگار یکتا، سایت اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی  (http://ncfh.ir) آغاز به فعالیت نمود. این کنگره با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه و انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایران با هدف گردهمایی صاحبنظران، متخصصان و دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با مواد غذایی و ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی محققان برگزار می­گردد. بدین وسیله از تمامی متخصصان، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی کشور درخواست میگردد با ارائه دستاوردهای تحقیقاتی در این رویداد مشارکت نمایند.
 
محل برگزاری :ارومیه -دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه و انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایران

تاریخ برگزاری: 14 و15  شهریور 1397

محورهای همایش:

1- بهداشت و بازرسی گوشت

  • سم شناسی مواد غذایی
  • بهداشت و صنایع شیر .......

 

هفتمین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

برگزار کننده:مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهراروند

زمان برگزاری:22 مهر 1396

محورهای همایش:

الف: محیط زیست

محیط زیست انسانی:

1. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست.........

 

سومین همایش  بین الملی  توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد  حفظ محیط زیست 


تاریخ برگزاری همایش :  02 آذر  1396
محل برگزاری: آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران،
برگزارکننده : دانشگاه شیراز- دانشگاه صنعتی شیراز- گروه مهندسان مشاور پارس چگالش
 راهسازی و محیط زیست

راهسازی و ابنیه فنی.......
 

سومین کنگره جامع بین المللی محیط زیست ایران

برگزارکننده : مرکز همایش ها

زمان برگزاری: 14 اسفند 1396

محورهای همایش :

محیط زیست و انرژی

شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع

اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

فن‌آوری­های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی.....

 

 

Copyright 2010 GSI