تعریف: حفظ و ارتقاء سطح سلامتی، تشخیص زودرس و پیشگیری از بروزبیماری‌های شغلی در کارکنان      

  

شعار:

بهداشت برای همه – همه برای بهداشت: Helath for all- All for health

آینده ای مطمئن با سرمایه گذاری در سلامت: Invest in health , build a safer future

 زندگی من                      My life

کار من                          My work

کار ایمن من            My safe Work

با مدیریت احتمال خطر در محیط کار: Managing risk in the work environment

 

وظایف:

  • برنامه ریزی و تدوین برنامه‌های عملیاتی سالانه، سه سالانه و پنج ساله در حوزه بهداشت

 

  • شناسایی ، ارزیابی و اولویت‌بندی چالش‌های بهداشتی در بخش‌های مختلف سازمان زمین شناسی و مراکز استانی

 

  • نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی حوزه بهداشت در سازمان و مراکز استانی و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی حوزه بهداشت

 

  • نظارت فنی بر اجرای قوانین، مقررات ، ضوابط و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی ملی و بین‌االمللی در سازمان زمین شناسی و مراکز استانی

 

  • نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های حوزه تغذیه(‌کیفیت و کمیت مواد اولیه و کالری غذاهای سرو شده) در سازمان و مراکز استانی
  •  


 

Copyright 2010 GSI