ردیف عنوان دوره    زمان برگزاری محل برگزاری     مدت دوره    گروه هدف
کارگاه آموزشی Hsee School 1396/11/14,1396/11/20     فولاد مبارکه اصفهان          7 روز بهداشت( کارشناس بهداشت)
کارگاه آموزشی Hsee School 1396/11/07,1396/11/13 فولاد مبارکه اصفهان  7 روز ایمنی( کارشناس ایمنی)
کارگاه آموزشی مبانی ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد                                                              1395/09/03                                    .........                                4 ساعت              سلامت                    
راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی  1395/04/22, 1395/04/20              
                          
......... غیر حضوری سلامت
بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت کارکنان اداری        1394/03/01                        .......... غیر حضوری ایمنی
           

 

Copyright 2010 GSI