تابلو اعلانات

                             هدف ما:

  ″ حفظ سلامت روحی و روانی  پرسنل با در نظر گرفتن شاخص های مندرج در برنامه  جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

 

     

 

 

                                                                      

 

 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI