تابلو اعلانات

جایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور HSEE

برنامه جامع مدیریت، بهداشت، ایمنی محیط زیست و انرژی (HSEE Plan –Msster) با  هدف همگرایی و هم افزایی فعالیت های  HSEE در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت های تابعه  در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی، پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی و ارتقای بهره وری از انرژی خواهد بود.

تضمین اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه  HSEE و بهبود مستمر آن نیز از طریق پایش عملکرد و ممیزی دوره ای سازمان  و شرکت های تابعه می باشد.

                                                                       فرح رحمانی

               سرپرست مدیریت HSEE سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI